Hình ảnh hội chợ Tập đoàn Namyang tại Hà Nội

Nhằm quảng bá hình ảnh cho thương hiệu sữa Ki Plus, XO, I am Mother. Tập đoàn Namyang đã tổ chức hội chợ tại Hà Nội để quảng bá thương hiệu sữa tăng chiều cao.